Milica Perunicic

  • Iconographer
  • Montenegro,Podgorica

"Цјелокупна умјетност јесте један систем изражавања,специфичан језик чији се чланови односе према смислу као ријечи у реченици према мисли.Управо је то и смисао Иконе,садржај,тајна порука која изображава онострано.Њена свјетлост обасјава смисао свијета,наговјештава есхатолошко сједињење земаљског и небеског.Преко емпиријске несавршености,Икона наслућује филингранско савршенство,подсјећа човјека да је слика Божија,да је у свом првобитном позвању земаљски анђео и небеско биће."
из кнјиге "Умјетност Иконе"
Павле Евдокимов

Education

high scool at Akademy of Fine Arts

1998 – Present Trebinje, Bosnia and Herzegovina

department of painting

Academy of Fine Arts at FLU

1998 – 2004 Trebinje, Bosnia and Herzegovina

Department of painting

Specialties

iconography

Skills

iconographyphotography